:

Johdanto

Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön kansainvälisten standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisen integroidun hallintajärjestelmän.

Olemme omistautuneet prosessien jatkuvaan tehostamiseen, teknologioiden kehittämiseen sekä työntekijöiden ja sidosryhmien tiedottamiseen ympäristöystävällisistä ratkaisuista, joiden avulla voidaan vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristöystävällinen toiminta on eräs keskeisistä intresseistämme ja pitkäkestoisen liiketoiminnan ehdoton edellytys.

Keskeiset laatu- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät periaatteemme ovat seuraavat:

 • Taata asiakkaiden jmv. sidosryhmien vaatimusten ja tarpeiden huomioon ottaminen;

 • Taata laatu ja määräajat sekä täyttää kaikille asiakkaille annetut lupaukset töitä suoritettaessa;
 • Toimia voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaisesti. Tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa luonnonvarojen ja ympäristön suojelemiseksi;
 • Kehittää yrityksen työntekijöiden ammattitaitoa ja lisätä näiden tietämystä kouluttamalla;
 • Jatkuvasti tehostaa yrityksen toimintaa käyttämällä nykyaikaisia hallinta- ja suunnittelumenetelmiä;
 • Taata, että hallintajärjestelmä vastaa standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimuksia. Jatkuvasti parantaa hallintajärjestelmää ja muita olennaisia prosesseja;
 • Taata ympäristöystävällisyys sekä toimistossa että varastossa;
 • Vähentää jätteiden syntymistä ja välttää ilman, veden ja maaperän saastuttamista. Taata, että jätteet käsitellään ympäristön ja ihmisten kannalta turvallisesti;
 • Kertoa kaikille työntekijöille ja alihankkijoille heidän toimintansa mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä laatu- ja ympäristöpolitiikkamme vaatimuksista.

Suuntaus

Olemme saavuttaneet energiansäästöä kolmella tavalla – vähentämällä energiahäviötä, muuttamalla kulutustottumuksia sekä pienentämällä työprosessien energiankulutusta uusiutuvan energian avulla.

Jätteiden lajittelu

Lajittelemme ja kierrätämme toiminnastamme syntyneet jätteet.

 • Vuonna 2014  uusiokäyttöön saatiin 74 prosenttia jätteistä.
 • Vuonna 2015  uusiokäyttöön saatiin 81 prosenttia jätteistä.
 • Vuonna 2016 uusiokäyttöön saatiin 83,9 prosenttia jätteistä.  

Uusiutuva energia

Vuoden 2014 huhtikuussa otimme Välja teen logistikakeskuksessa käyttöön aurinkoenergiapuisto, joka tuottaa tehoa 82 kW. Kuukautta kohden laskettuna energiantuotto on vuodessa keskimäärin 6500–6700 kWh. Näin pystytään tuottamaan noin 10 prosenttia logistiikkakeskuksen vuotuisesta energiantarpeesta.

Riippuen vuodenajasta (auringon korkeudesta/kulmasta) tuottavuus on suurimmillaan klo 11.00 ja 14.00 välisenä aikana, jolloin aurinkopaneeleilla pystytään kattamaan 99 prosenttia logistiikkakeskuksen energiantarpeesta.

Käyttämällä tuottamaamme uusiutuvaa energiaa estämme vuosittain noin 80 tonnia hiilidioksidia pääsemästä ilmakehään.

Tehokkaat ratkaisut

Erillinen lastausalue

Lämpö- ja kylmähäviön välttämiseksi olemme erottaneet korkeavaraston lastausalueesta. Niiden lämmitys ja lämpötilan säätely ovat toisistaan erilliset.

Valaistus

95 prosenttia valaistuksesta toimii liiketunnistimilla. Hyllyvälit on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Valaisimina käytetään fluoresoivia lamppuja tai LED-lamppuja.

Jotta valaistus olisi parempi, varastossa on läpinäkyvät kattoluukut. Päivänvalon käytön ansiosta sähköenergian tuottamiseen kuluu vähemmän ressurseja.


Kuljetus

Kuljetusreittien suunnittelulla vähennetään tarpeetonta ajoa. Tavarankuljetus tapahtuu rajatuilla alueilla ja tiettyinä ajankohtina.

Osallistaminen

Työntekijät

Kaikki uudet työntekijät saavat laatu- ja ympäristökoulutuksen, jossa he perehtyvät yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaan, vihreän maailmankuvan merkitykseen yritykselle ja jätteiden lajitteluun.

Jokaisella työntekijällä on oikeus tehhdä aloitteita järjestelmien ja työprosessien kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Tarkastelemme prosesseja säännöllisesti ja käytämme kehittämistoimenpiteitä. Yritysjohto asettaa mitattavissa olevia laatu- ja ympäristötavoitteita, jotka ovat vastaavien käytäntöjen mukaiset ja joissa on otettu huomioon sekä yrityksen että asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, yrityksen prosessit ja yleiset strategiset tavoitteet. Laatu- ja ympäristötavoitteet asetetaan tietyksi ajanjaksoksi ja ne esitetään kvantitatiivisessa muodossa BCS-tuloskortissa.

Tiedottaminen

Haluamme kannustaa työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme ympäristövastuulliseen ajattelutapaan. Luennoimme seminaareissa ja järjestämme avoimia ovia varastoratkaisuihimme tutustumista varten. 

Vuonna 2016 tuotettu energia


Vuonna 2015  tuotettu energia

Vuoden ympäristöystävällinen yritys 2014 

Logistika Plussalle myönnettiin 29.1.2015 “VUODEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN YRITYS 2014“ -palkinto ympäristöjohtamisen kategoriassa.

Viron ympäristöministeriö ja ympäristöinvestointikeskus palkitsevat ympäristöystävällisiä yrityksiä ja antavat tunnustusta ympäristöystävällisistä toimista. Ympäristöministeri Mati Raidma ojensi palkinnon Logistika Plussan pääjohtaja Toomas Orutarille.

Saadun tunnustuksen pohjalta voidaan todeta, että Logistika Pluss on oikealla tiellä ja ympäristötietoisuumme ansiosta voimme tarjota asiakkaille entistä laadukkaampia palveluja.

Kiitämme asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä. Kiitämme myös Logistika Plussan henkilökuntaa, joka on auttanut meitä panemaan täytäntöön tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Logistika Plussan galleria

: