:

In-house logistika teenus

Aitab teil keskenduda oma põhitegevusele.

Võtame vastutuse teie logistikavajaduste väljaselgitamise, kujundamise ja rakendamise eest, keskendudes sealjuures teie vajadustele ja soovidele.

Mida in-house teenus pakub?
  • juhime teie laoprotsesse;
  • hoolitseme seadmete ja tehnika eest teie laos;
  • rakendame meie teadmisi ja oskusi teie pinnal;
  • kasutame eeltoodud ülesannete täitmiseks oma professionaalset tööjõudu;
  • vajaduse korral rakendame teie hüveks enda välja arendatud laohaldustarkvara WMS.
Mida klient võidab?
Klient saab keskenduda oma põhitegevusele, tundmata muret:
  • laoprotsesside arendamise ja optimeerimise pärast;
  • laoseadmete ja nende hoolduse pärast;
  • sesoonse personalivajaduse pärast;
  • laopersonali värbamise ja koolitamise pärast.

: